April 14, 2016

Treningsprogrammer

Gode treningsresultater kommer ikke av tilfeldig trening. For oss det viktig at hvert medlem får de optimale treningsresultatene den tiden de investerer i sin trening.
Hva som er et perfekt treningsprogram er individbasert. Noen responderer bra på og andre dårlig på ett og samme program. Noen kan trene 2 ganger i uken, andre 5 ganger. Noen har for eksempel et prolaps i ryggen, eller smerter i skulder, men ønsker fortsatt å trene.

Derfor vi har satt av 3 PT timer for å kartlegge dine behov, forutsetninger og ikke minst tid for å lære deg de aktuelle øvelsene så du får god mestring av det programmet du gjør.
Selve programmet du får vil være delt opp i faser med ulike delmål for hver fase.